Tập Lái
25/9/10
14
187
43
42
Đúng là tay láy lụa, kịch bản cũng công phu thật. Nhưng em vẫn thần tượng RUSS SWIFT vì được xem tận mắt ở triển lãm rồi