Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Xe này để kinh doanh thì đúng chứ nói tận hưởng cuộc sống thì hơi quá (cách thêm 30 năm thì đúng)
Bác thông cảm, xưa giờ người ta ở nhà tranh, vách đất, đi xe đạp. Nay sắm được chiếc như vầy thì không gọi tận hưởng thì là gì?:p
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.758
113
Nhục nhã hơn là nó còn không có cả tay lái trợ lực điện. Xe dừng quay tay lái đổ mồ hôi háng luôn. Định ra lắp trợ lực điện thì ông bán trợ lực nói hôm nay là 49 ngày của khách hàng ra lắp trợ lực điện như a nè. Chạy nhanh quá nó xỉa phát đi xa rồi.... thôi đợi qua 100 ngày đi ổng nghiên cứu rồi lắp cho loại nào bớt xỉa tay lái cho an toàn hơn. Nghe vãi cả lái.... khỏi lắp!
Cách đây 3-4 có vụ tngt cầu Phú Mỹ. Hình như anh kia chở hàng bằng con này. Cont nó vò cả cái xe như bánh tráng.