Hạng D
30/7/16
2.323
42.596
113
Nếu được, mình sẽ chọn bản MT.
1 con xe chả có gì để hư và không bao giờ lỗi thời.
 
  • Haha
Reactions: Gừng Ớt