Hạng B2
26/7/22
140
170
43
33
Ai đam mê mà đủ điều kiện thì mua, còn bán được hay không không quan trọng :D
 
Hạng B2
3/9/19
370
355
63
Japan
900tr vác cái xe này về chắc vợ nó đấm cho nâu mắt
Còn tùy bác ở vị thế nào nữa :)) Nếu bác cứ lấy Mẹc Gờ với Đì Phen Đơ ra ọp rốt thì mua con này về vợ lại vỗ tay. Đỡ xót xe.
 
Hạng B2
24/6/17
425
681
93
46
Xe này chỉ có hình thức giống G63 còn lại giống như một phiên bản ngược của G63 ví dụ như máy yếu, xe nhỏ... Không lẽ mọi người thích G 63 chỉ ở hình thức.
Nó đó bác
 
Hạng C
2/6/16
824
838
93
38
Bán cho mấy bác đam mê. Tầm giá đó thì Subaru Crosstrek full hay Forester low thì bao ngon!