Hạng B2
27/5/10
125
35
28
Cụ Suzuki biểu diễn lội nước và cái kết... :)

 
Last edited by a moderator: