Hạng D
26/3/15
1.362
20.687
113
Tp chưa lên , lo lập TP mới rồi
Đợt mấy anh chuyền bom ở Nhơn Trạch chậm treo cổ, mộ còn chưa hốt cốt, giờ lên TP lần nữa, chỗ đâu mà chôn
 
Hạng D
4/5/15
4.014
22.440
113
Những khu đô thị vắng như chùa bà đanh

Vại mà ko ai chửi nhỉ. Còn siêu đô thị nằm hóc bò tó mà giờ sầm uất, sôi động, kéo cả vùng từ đầm lầy, thôn quê lột xác ngoạn mục thành một đô thị hiện đại, văn minh thì bị anti chửi hăng tiết zịt.