Hạng C
28/6/13
705
861
93
HCM
Xác nhận
confirm
Bác vô Smart Solution của Vin đó, em thấy trong đó cũng bán Lux A cũ.
 
Hạng C
1/4/07
534
346
78
Xác nhận
confirm
bắt đầu xuất hiện nhìu bài về Lux rùi.
 
  • Like
Reactions: Osin