Hạng D
14/6/17
1.758
29.868
113
Đi con này ngoài đường còn ghê hơn đi xe máy vì nó thấp quá, ở xứ mình mà kiểu này a bus và a cont thấy mới lạ o_O
Vượt qua bus vs cont tầm 20m, mới tạt đầu hehehe.
 
Hạng C
25/7/16
519
5.756
93
Xe này mà chạy ngoài đường VN mình thì mấy ảnh hành cho ra bả, nhớ.
P/s: xe đẹp quớ