O.S.P.D
9/7/05
3.244
1.185
113
52
saigoncaraudio.com
Các bác tham khảo về sự cần thiết của loa siêu trầm trên xe