Hạng B2
25/4/15
214
124
43
41
Ráng thêm tí quất lun Xpander hoặc Xl7 luôn bác ơi, 5+2 cũng tiện lợi trong phố cũng như lúc cần đi nhìu người a
 
Hạng B2
18/6/19
202
153
44
40
Ráng thêm tí quất lun Xpander hoặc Xl7 luôn bác ơi, 5+2 cũng tiện lợi trong phố cũng như lúc cần đi nhìu người a
700tr thì cần gì ráng nữa bác, chắc bác chủ thích 5 chổ gầm cao