Tập Lái
22/5/14
1
13
8
38
Ho Chi Minh City, Vietnam
Em có sưu tập được các địa chỉ này. Các bác có nhu cầu liên hệ theo từng khu vực cho tiện và đỡ tốn thời gian nha.
Garage oto Ho Chi Minh
A.M.C - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI A.M.C


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
130 hàm nghi, p.bt, q.1, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38217971

A.m.c - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Cơ Khí Ô Tô A.m.c


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
12/7 Huỳnh Tấn Phát, P.tân Phú, Q.7, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37730451

An Phú - Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô An Phú


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
26A Phan Văn Hớn, P.tân Thới Nhất, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 2501878

Ánh Ngân - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Ánh Ngân


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
3 Đường 5, P.an Lạc A, Q.btân, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37516125

Ánh Ngân - Cửa Hàng Sửa Chữa Bảo Trì Xe Ô Tô Ánh Ngân


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
40B Bến Phú Định, P.16, Q.8, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39801607

Âu Mỹ - Trung Tâm Nội Thất Ô Tô Âu Mỹ


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39322801

Ba Phán - Cơ Sở Sửa Chữa Ba Phán


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
143/4A Ung Văn Khiêm, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 35111216

Bảy Phú Lâm - Garage Bảy Phú Lâm


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
712B Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38750088

Bình Minh - Hợp Tác Xã Sửa Chữa Ô Tô Cơ Khí Bình Minh


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
163 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38996631

Bình Minh - Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Khí Ôtô Bình Minh


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
28A Hùng Vương, P.1, Q.10, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38352147

Bình Phước - Xưởng Tư Doanh Ô Tô Bình Phước


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
277 Tổ 9 Kp5 Ql1A, P.bình Chiểu, Q.tđ, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37293639

Bình Tiên - Điểm Rửa Xe Bình Tiên


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
232 Phạm Phú Thứ, P.4, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39670242

Bình Triệu - Xưởng Nông Ngư Cơ Bình Triệu


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
8/1 Kp4 Ql13, P.hiệp Bình Chánh, Q.tđ, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37269894

C & T - GARAGE SỬA CHỮA CƠ KHÍ Ô TÔ C & T


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
60/19b phan văn trị, p.7, q.gv, tp. hcm, Hồ Chí Minh
39859196

Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô 174


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
174 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.pn, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39972114

Công Anh - Cơ Sở Công Anh


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
4/17 Tân Kỳ Tân Quý, P.bình Hưng Hòa, Q.btân, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38631174

Công Ty Tư Doanh Sửa Chữa Ô Tô 5


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
255 An Dương Vương, P.3, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38336098

Cường - Tiệm Sửa Xe Cường


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
263 Cộng Hòa, P.13, Q.tb, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38104693

Cửu Long - Xưởng Sửa Chữa Ô Tô Cửu Long


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
504 Kinh Dương Vương, P.an Lạc A, Q.btân, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38750016
Đ2 - Garage Đ2


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
54E Điện Biên Phủ, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38035170

Đại Nhân - Garage Đại Nhân


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
181/4A Tổ 7 Kp1 Hl80, P.hiệp Thành, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37170552

Đề Thám - Doanh Nghiệp Tư Nhân Sửa Chữa Cơ Khí Đề Thám


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1 Đề Thám, P.cg, Q.1, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38367673

ĐOÀN KẾT - CƠ SỞ ĐOÀN KẾT


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
13 nguyễn xí, p.26, q.bt, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38997599

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sửa Chữa Ô Tô Q.5


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
255 An Dương Vương, P.3, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38351098

Đồng Tâm - Doanh Nghiệp Tư Nhân Sửa Chữa Ôtô Đồng Tâm


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
236/14E Điện Biên Phủ, P.17, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38409826

Đồng Tâm - Garage Đồng Tâm


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
800P Xl Hà Nội, P.an Phú, Q.2, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37444895

Đông Thuận - Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Thuận


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
591 Kp7 Huỳnh Tấn Phát, Tt.nhà Bè, H.nb, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37829130

Đồng Tiến - Hợp Tác Xã Sửa Chữa Xe Hơi Đồng Tiến


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
337/60E Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38645912

Đức Lam - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Đức Lam


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
36 Nguyễn Xí, P.26, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38994801

Đức Lộc - Garage Đức Lộc


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
143/3D Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38998454

Dương Hằng - Tiệm Dương Hằng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1040 Hậu Giang, P.12, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38751214

Garage 162


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
162B Kha Vạn Cân, P.linh Chiểu, Q.tđ, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38970913

Garage Auto


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
278/2A Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 35152337

GIA ĐỊNH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỬA CHỮA Ô TÔ & CƠ GIỚI GIA ĐỊNH


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
44 điện biên phủ, p.21, q.bt, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38992527

Hai Chánh - Garage Hai Chánh (Hồng Phước)


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1056 Hậu Giang, P.12, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38750430

Hai Chánh 2 - Cửa Hàng Hai Chánh 2


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
B6/31 Ql1A, Ấp 2, X.bình Chánh, H.bc, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38758646

Hải Phát Đạt - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Phát Đạt


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
941A Hậu Giang, P.11, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38758202

HIỂN VINH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN & DỊCH VỤ Ô TÔ HIỂN VINH


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
21/20 nguyễn thiện thuật, p.2, q.3, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38305027
Hiệp Hưng - Tiệm Điện Ôtô Hiệp Hưng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1126/3A Ql1A, P.an Phú Đông, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37195408

HIỆP PHƯỚC - CƠ SỞ HIỆP PHƯỚC


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
246 nguyễn công trứ, p.ntb, q.1, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38293388

Hiệp Tín - Cơ Sở Hiệp Tín


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
196F Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38352054

Hoàn Thiện - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hoàn Thiện


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
17C1B Khu Rạch Miễu Phan Xích Long, P.7, Q.pn, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 35173948

Hoàng Mỹ - Garage Hoàng Mỹ


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
129 Hà Huy Giáp, P.thạnh Lộc, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38919748

HỒNG ĐỨC - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG ĐỨC


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
456 nguyễn văn luông, p.12, q.6, tp. hcm, Hồ Chí Minh
37518681

Hồng Đức - Garage Hồng Đức


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
178/4 Điện Biên Phủ, P.21, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38999432

Hồng Quảng - Tiệm Hồng Quảng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
C10/6 X.tân Quý Tây, H.bc, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37606195

Hợp Lực - Garage Hợp Lực


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
B503 Kp3 Ql1A, P.đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37150233

Hợp Tác Xã Sửa Chữa Xe Hơi 23 Tháng 9


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
11 Tân Hóa, P.14, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39606107

Hùng - Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô Hùng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
549-551 Phan Văn Trị, P.7, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39234698

HƯNG PHÁT - CỬA HÀNG HƯNG PHÁT


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
997 hậu giang, p.11, q.6, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38762822

Hưng Thịnh - Garage Hưng Thịnh


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
178/2B Điện Biên Phủ, P.21, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38990649

Huỳnh Văn Sáu - Cơ Sở Huỳnh Văn Sáu


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
977 Hậu Giang, P.11, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38750315

Kiến Thiết 2 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiến Thiết 2


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
595/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38995267

Kim - Tiệm Rửa Xe Thay Nhớt Kim


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
590 Lê Quang Định, P.1, Q.gv, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39854258

Lang - Xưởng Ôtô Lang


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
491 An Dương Vương, P.an Lạc A, Q.btân, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38762986

Linh Trung - Garage Linh Trung


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
226 Kp2 Kha Vạn Cân, P.linh Trung, Q.tđ, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37201596

Long Hoa - Garage Long Hoa


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
35 Đường 26, P.10, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38767766
Long Xuân - Cơ Sở Long Xuân


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
A6/13Q Ql1A, P.tân Tạo, Q.btân, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37507297

Minh - Garage Minh


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
593/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38993580

Minh Đức - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Đức


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
25/28 Trường Chinh, P.tây Thạnh, Q.tp, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38155175

Minh Thiện - Gara Minh Thiện


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
102 Ấp Bàu Tre 2, X.tân An Hội, H.cc, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38923684

Mười Hải - Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô Mười Hải


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
35 Võ Văn Ngân, P.linh Chiểu, Q.tđ, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38963572

Nam Việt - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Nam Việt


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
67 Xl Hà Nội, P.thảo Điền, Q.2, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37444122

Nghệ Quang - Cơ Sở Tiện Gia Công Nghệ Quang


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
480-482 An Dương Vương, P.4, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38358342

Nghệ Thành - Cửa Hàng Điện Xe Hơi Nghệ Thành


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1005 Hậu Giang, P.11, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38752465

Nghệ Toàn - Cơ Sở Nghệ Toàn


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
995/1 Hậu Giang, P.11, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38754413

Ngô Tuyết - Garage Ngô Tuyết


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
387 An Dương Vương, P.3, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38390416

Ngọc Phan - Hợp Tác Xã Ngọc Phan


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
75/11 Nguyễn Văn Cừ, P.1, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39237822

Ngọc Thanh - Tổ Sửa Chữa Ô Tô Ngọc Thanh


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
151/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38994460

Ngũ Thường - Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngũ Thường


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
172/28 Đặng Văn Ngữ, P.14, Q.pn, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39913426

Nguyên - Cơ Sở Mui Nệm Nguyên


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
565 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38569965

Nguyễn Huỳnh - Garage Nguyễn Huỳnh


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
286/22 An Dương Vương, P.13, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38751490

Nguyễn Phước Hưng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
185 Lê Hồng Phong, P.3, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39234447

Nguyễn Thị Ngọc Trinh


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
542 Kp1 Kinh Dương Vương, P.an Lạc, Q.btân, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37560205

Nguyễn Thị Phương Nga - Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô Nguyễn Thị Phương Nga


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1094 Kp2 Ql1A, P.tân Tạo A, Q.btân, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37560231

Nhân Nghĩa Cân - Cơ Sở Nhân Nghĩa Cân


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
70/6A Lê Văn Thọ, P.11, Q.gv, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39966692
P.p.l - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ô Tô P.p.l


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
236/5A Thái Phiên, P.8, Q.11, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39632168

Phạm Gia - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Khí Ô Tô Phạm Gia


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
8/1A Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38411787

Phát - Cơ Sở Cơ Phát


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
143/3D Ung Văn Khiêm, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38981770

Phú Khang - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Phú Khang


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
195/10E Điện Biên Phủ, P.15, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 35124323

Phú Lâm - Xí Nghiệp Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Phú Lâm


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
66 An Dương Vương, P.an Lạc A, Q.btân, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38750137

Phú Quý - Cửa Hàng Phú Quý


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
65 Hà Huy Giáp, P.thạnh Lộc, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37160587

PHÚC ANH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH PHÚC ANH


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
14 cx lữ gia đường 2, p.15, q.11, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38661943

Phúc Đức - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Đức


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
26-27-28 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37550186

Phúc Tấn - Cơ Sở Phúc Tấn


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
B3/1 Ấp 2, X.tân Kiên, H.bc, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38770732

PHƯỚC LONG - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỬA CHỮA Ô TÔ & CƠ GIỚI PHƯỚC LONG


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
284 kp1 xl hà nội, p.phước long a, q.9, tp. hcm, Hồ Chí Minh
37313634

Phương Phát - Garage Phương Phát


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
184 Kp3 Hà Huy Giáp, P.thạnh Lộc, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37160177

< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
22 kdc an lạc đường 24a, p.bình trị đông b, q.btân, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38578837

Quốc Thanh - Garage Quốc Thanh


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
143/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38995448

Rạng Đông - Garage Rạng Đông


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
30 Thành Thái, P.12, Q.10, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38625557

Sài Gòn - Công Ty Ô Tô Sài Gòn (Sagaco)


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
278 Trần Phú, P.8, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39234167

Sài Gòn - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sửa Chữa Ô Tô Sài Gòn


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
25-26 Điện Biên Phủ, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38996420

Tài Ngân - Xưởng Ô Tô Tài Ngân


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
600C Xl Hà Nội, P.an Phú, Q.2, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38989123

Tài Nguyên - Cửa Hàng Tài Nguyên


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
147/4 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 35120891

Tấn Bảo - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ - Thương Mại Tấn Bảo


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
B3/1 Ql1A, Ấp 2, X.tân Kiên, H.bc, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38771452
Tân Đại Nam - Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Đại Nam


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
907 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37516418

Tấn Lực - Garage Auto Tấn Lực


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
147/3G Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38996441

TẤN PHÁT - CƠ SỞ TẤN PHÁT


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
260 bến chương dương, p.cg, q.1, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38367538

Tấn Tài - Garage Tấn Tài


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
145/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38997270

Tân Tài Lộc - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Tài Lộc


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
189 Tổ 5 Kp3 Ql52, P.phước Long A, Q.9, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 36402519

Tân Thành - Gara Tân Thành


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
A17/46 Ấp 1, X.bình Chánh, H.bc, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37606791

Tân Thành - Garage Tân Thành


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
80/3B Lê Văn Thọ, P.11, Q.gv, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38958464

Thành Công - Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô Thành Công


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
342 Nơ Trang Long, P.13, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38055632

Thành Công - Garage Thành Công


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
73A Kp3 Hà Huy Giáp, P.thạnh Lộc, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37160293

Thanh Giao - Hộ Sửa Chữa Ô Tô Thanh Giao


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1Bis Ngô Văn Năm, P.bn, Q.1, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38236445

Thanh Liêm - Garage Thanh Liêm


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
47/2A Bùi Đình Túy, P.24, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 35111536

THÀNH PHÁT - CƠ SỞ THÀNH PHÁT


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1091 hậu giang, p.11, q.6, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38751540

Thành Phát - Garage Thành Phát


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
45N Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38407859

Thành Phú - Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô Thành Phú


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
813 Xl Hà Nội, P.an Phú, Q.2, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37444150

Thanh Tùng - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
174/144 Chu Văn An, P.12, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38433604

THẾ HƯNG - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT & DỊCH VỤ THẾ HƯNG


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
103/1 ql1a, p.thới an, q.12, tp. hcm, Hồ Chí Minh
37174299

Thống Nhất - Garage Thống Nhất


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
2037/1E Kp1 Ql1A, P.an Phú Đông, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37195071

Tiệm Rửa Xe 45


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
45 Nguyễn Văn Lạc, P.21, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38400742

TIẾN DŨNG - TIỆM TIẾN DŨNG


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
d6/24 ấp 4, x.bình chánh, h.bc, tp. hcm, Hồ Chí Minh
37605267
Tiến Sĩ - Cơ Sở Tiến Sĩ


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
D1/25A Ql1A, Tt.tân Túc, H.bc, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37602935

Tin Cậy - Cửa Hàng Tin Cậy


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1083 Đường 3 Tháng 2, P.6, Q.11, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39553826

Toàn Phong - Cơ Sở Toàn Phong


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
201 Kp3 Hà Huy Giáp, P.thạnh Lộc, Q.12, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37160305

Trần Thành - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Trần Thành


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
524 Huỳnh Tấn Phát, P.bình Thuận, Q.7, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38731761

Trung Hưng - Xưởng Tư Doanh Sửa Chữa Ô Tô Trung Hưng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
198 Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q.pn, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38443581

Trung Tín - Hợp Tác Xã Trung Tín


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
403 Cộng Hòa, P.13, Q.tb, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38122281

TRƯỜNG SA - XƯỞNG HỢP DOANH SỬA CHỮA Ô TÔ & CƠ GIỚI TRƯỜNG SA


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
152/47 điện biên phủ, p.25, q.bt, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38992116

Tư Hưởng - Cửa Hàng Tư Hưởng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
636D Xl Hà Nội, P.an Phú, Q.2, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 37444623

Tư Thông - Gara Tư Thông


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
213/58/31 Khuông Việt, P.phú Trung, Q.tp, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39730968

Văn Hùng - Garage Văn Hùng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
28/1A Quang Trung, P.12, Q.gv, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38958132

Việt Đức - Hợp Tác Xã Vận Tải Việt Đức


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
124/9F Ung Văn Khiêm, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38040706

Việt Thắng - Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Việt Thắng


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
143A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38990146

Việt Tiến - Garage Việt Tiến


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
124/9F Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38040663

Vina Bosch - Cơ Sở Vina Bosch


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
119A Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 39235262

Vinh Hoa - Trạm Bảo Hành Xe Vinh Hoa


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
1E Quang Trung, P.10, Q.gv, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38946620

VĨNH LỢI - CỬA HÀNG VĨNH LỢI


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
595 kha vạn cân, p.linh đông, q.tđ, tp. hcm, Hồ Chí Minh
38963762

Vinh Phát - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Vinh Phát


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.bn, Q.1, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38220997

X30 - Xí Nghiệp Sửa Chữa Ô Tô X30


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
235A Nguyễn Văn Cừ, P.nct, Q.1, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38397155

Xây Thành - Garage Auto Xây Thành


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
276 Điện Biên Phủ, P.22, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 35106763
Xuân Lập - Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô Xuân Lập


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
108/1B Điện Biên Phủ, P.17, Q.bt, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38992389

Xuyên Á - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Ô Tô Xuyên Á


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
27/20 Trường Chinh, P.tây Thạnh, Q.tp, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38155132

Z751 - Xí Nghiệp Liên Hợp Z751


< Ô TÔ - DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG >
18 Phan Văn Trị, P.10, Q.gv, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh
(08) 38943545
 
Hạng C
24/5/11
527
204
43
BR-VT
Cho em bổ sung thêm chỗ của em nhé, vừa mới mở với quy mô 500 m2 và có thể đậu 100 chiếc xe hơi cùng lúc. Trung tâm chăm sóc xe MAIA Autocare.
Dịch vụ: Chăm sóc và làm đẹp xe
Đối tượng: Xe hơi, motor, xe máy...
Địa chỉ: Lot MD2 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM. (sân golf Nam Sài Gòn, đi vào con đường giữa Harley và Porsche xong quẹo trái)

Hình ảnh cơ sở em:

14621423821_f8b99ab4d3_z.jpg


Bản đồ tới:

14589917683_fa3630ecec_z.jpg


Trang thiết bị bên em được đầu tư hiện đại để rửa các siêu xe không còn tì vết :)))) Nên các bác yên tâm để gửi xe nhé.
 
  • Like
Reactions: ngocbich.minhphu
Hạng C
24/5/11
527
204
43
BR-VT
Hiện tại bên MAIA Auto Care chúng em đang có chương trình rửa xe miễn phí cho khách hàng đem voucher đến. Mang voucher đến anh em sẽ được:

- 100% miễn phí rửa xe lần đầu tại MAIA Auto Care.
- Quà tặng cao cấp trị giá 700.000 VNĐ cho hóa đơn trên 3.000.000 VND
- Tặng sản phẩm rửa kính cao cấp của Đức với hóa đơn trên 1.000.000 VND.
- Giảm giá 20% cho các gói dịch vụ còn lại.


Anh em muốn nhận voucher vui lòng gọi 0909018483 gặp Oanh nhé :D
14383251787_33ac13b1e3_z.jpg
 
  • Like
Reactions: motthugido
Hạng D
20/7/11
1.138
671
113
HCM
www.facebook.com
Hí... Tìm mãi mới thấy Z751, nằm chót đáy luôn...

Auto751 giờ lấy thêm thương hiệu mới là Z1 Auto Center, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các bác OSER

Z1 Auto Center Trung Tâm Chăm Sóc - Bảo Dưỡng - Sửa chữa Ôtô
Đ/c: 580 Lê Văn Khương - P Thới An - Q12 - Tp.HCM
(gần nhà máy Bia Tiger VN - Metro Hiệp phú)
Thời Gian Làm Việc: Từ 7h - 17h30 (cả ngày lễ và CN)
Hotline: 0984 196 246 (Em tên Hiếu) Website: https://www.facebook.com/auto751.car.care
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: motthugido