Hạng B2
26/4/12
165
5
16
34
Nissan Livina trầy do ba gác quẹt
img1483kk.jpg

img1482u.jpg

Xử lý bằng giấy nhám
img1492ld.jpg

img1493ey.jpg

Trét matit
img1494yt.jpg


img1495t.JPG

img1496r.jpg

img1497ks.jpg

Xả matit và sơn lớp lót
img1498at.jpg

img1499jus.jpg

img1500v.jpg

Xả lớp lót
img1501hk.jpg

img1502pj.jpg

Đã xong
img1504j.jpg

img1506at.jpg

img1509nr.jpg


Honda Civic
Cản sau
img1415j.jpg

Cản trước
img1416is.jpg

img1419vh.jpg

img1421ye.jpg

img1417jaeu.jpg

img1418gi.jpg

img1422ys.jpg


 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/4/12
165
5
16
34
Re: Tập hợp các xe đã sơn tại Thanh Bình

Kia Forte
img1388tb.jpg

img1388yx.jpg

Chà nhám
img1390qy.jpg

img1391bb.jpg

Trét matit
img1392oof.jpg

img1392q.jpg

img1393yo.jpg

Sơn và phủ bóng
img1395gm.jpg

img1397gz.jpg

img1400w.jpg

img1401rs.jpg

Sơn mâm
Trét matit
img1528l.jpg

Như zin
img1530jg.jpg

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/4/12
165
5
16
34
Re: Tập hợp các xe đã sơn tại Thanh Bình

Huyndai Sonata
img1423yr.jpg

img1424b.JPG

img1425hl.jpg

img1426yc.jpg

Trét matit
img1429fu.jpg

img1430n.jpg

img1431q.jpg

Sơn lớp lót
img1435pn.jpg

img1436py.jpg

Xả nhám lớp lót
img1441w.jpg

img1442eg.jpg

Sơn và phủ bóng
img1461mvh.jpg

img1462mn.jpg

img1467b.jpg

img1468os.jpg

 
Hạng B2
26/4/12
165
5
16
34
Re: Tập hợp các xe đã sơn tại Thanh Bình

Sơn mâm
img1590j.jpg

img1595p.jpg

img1596ta.jpg

Trét matit
img1604h.jpg

img1605ly.jpg

img1615.JPG

img1616az.jpg

img1631uj.jpg

img1633at.jpg

Đưa vào phòng sơn
img1638s.jpg

img1642sh.jpg

Bóng bẩy
img1643lu.jpg

img1645uz.jpg

 
THX confirmed
Hạng B2
5/5/08
240
116
43
Re: Tập hợp các xe đã sơn tại Thanh Bình

rổ rá thế nào bác
 
Tập Lái
26/4/12
37
1
8
Re: Tập hợp các xe đã sơn tại Thanh Bình

Chổ của bác có làm bảo hiểm không vậy ????
 
Hạng B2
26/4/12
165
5
16
34
Re: Tập hợp các xe đã sơn tại Thanh Bình

THX nói:
rổ rá thế nào bác
Tùy trầy lớn hay nhỏ giá khác nhau bác ơi
tranngocxuanvinh nói:
Chổ của bác có làm bảo hiểm không vậy ????
Bên em không làm bảo hiểm nha bác.


 
Hạng B2
26/4/12
165
5
16
34
Re: Tập hợp các xe đã sơn tại Thanh Bình

Escape trầy cản
img1696sy.jpg

Trét matit
img1698hj.jpg

img1699wh.jpg

Trét rồi xả
img1700ze.jpg

Sơn lót
img1702t.jpg

img1703m.jpg

Xả lớp lót
img1704zs.jpg

Sơn và phủ bóng
img1705tj.jpg

img1708vy.jpg