Hạng D
4/1/09
2.198
6.036
113
VN
Hôm mùng 6 có 3 chiếc Grandis chạy từ Đồng xoài về TP, chiều mưa tầm tã mà 3 chiếc chạy rất chuẩn và nhanh, mình theo muốn oải luôn, tới Cổng xanh mình rẽ trái về Bình Dương, còn ae chạy thẳng QL14.
Có 1 chiếc gắn chữ "Space Wagon" bên góc trái đuôi xe.
Grandis, chiếc xe của 1 thời mơ ước của mình.
 
Hạng F
16/5/09
5.810
8.022
113
BÌNH DUONG THỦ DẦU MỘT
Tập hợp hình ảnh Grandis du xuân Đinh Dậu 2017

Chắc là hắn
Hôm mùng 6 có 3 chiếc Grandis chạy từ Đồng xoài về TP, chiều mưa tầm tã mà 3 chiếc chạy rất chuẩn và nhanh, mình theo muốn oải luôn, tới Cổng xanh mình rẽ trái về Bình Dương, còn ae chạy thẳng QL14.
Có 1 chiếc gắn chữ "Space Wagon" bên góc trái đuôi xe.
Grandis, chiếc xe của 1 thời mơ ước của mình.