Tập Lái
12/8/21
20
3
3
32
đường trên đồi ngoài vũng tàu tên trần phú....mé sát biển bải dâu bãi trước mặc dầu đất nhà có sổ đỏ, hồng nhưng nghe nói vũng tàu giờ ko cho xây mới hã các cụ?
Vụ này em mới nghe luôn