Hạng D
2/3/12
1.423
85.603
113
38
thấy mấy cái xe điện có vấn đề về hệ thống lái thì phải, dạo này đâm đụng tè le , có thể do lỗi phần mềm ko bẻ lái đc , chọn toy là khôn
Nghĩ xe mình đang lái mà thằng IT ở đâu đó nó can thiệp vô được thì ê răng. Trúng bữa bị vợ nó bỏ đói thì lại càng lo