Hạng F
4/1/08
7.928
80.005
113
www.thietbiloc.com
Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là cùng 1 hành vi chỉ áp dụng 1 khoản phạt, không lồng ghép.

Đây là hành vi rẽ phải (được phép) nhưng thực hiện ở làn đi thẳng (sai vạch kẻ)
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
12/10/16
6.366
5.011
113
B.
Lý do:
1. Đèn gt có 2 cái, 1 cái cho 2 lane bên trái cái còn lại cho 1 lane phải. Vượt đèn
2. Ko tuân thủ bb và vkd: mũi tên đi thẳng mà a rẽ phải
3. Sai làn: có bảng phân làn ếu đâu mà bảo sai?
 
Hạng C
27/11/07
703
21.254
93
Các bác cho em hỏi bạn em đi oto, vị trí oto tương tự hình chỉ khác màu đèn, đèn xanh đi thẳng, đỏ quẹo phải. Bạn em quẹo phải, lỗi: dừng ở làn giữa + đèn quẹo phải đỏ. Xx báo lỗi sai làn đường do đi sai đèn có hợp lý không.
 
Hạng F
7/8/14
6.271
6.666
113
56
Vượt qua đầu hàng đinh thứ nhất là vượt đèn đỏ rồi, vượt qua thì muốn đi đâu thì tùy, đèn xanh dành cho làn trong cùng, xe đang đi làn nào??? Hình quá rõ, đèn cho từng làn, vạch kẻ đường cho từng làn, vậy mà éo hiểu.
Có quy định nào đèn xanh dành cho làn trong cùng vậy?
 
Hạng F
7/8/14
6.271
6.666
113
56
B.
Lý do:
1. Đèn gt có 2 cái, 1 cái cho 2 lane bên trái cái còn lại cho 1 lane phải. Vượt đèn
2. Ko tuân thủ bb và vkd: mũi tên đi thẳng mà a rẽ phải
3. Sai làn: có bảng phân làn ếu đâu mà bảo sai?
Có quy định đèn tín hiệu trên cột dành cho từng lane luôn sao?
 
Hạng B1
25/10/13
63
78
18
Có quy định nào đèn xanh dành cho làn trong cùng vậy?
Bác không thấy vạch kẻ đường à, vạch kẻ đường nó giúp người tham gia giao thông hiểu rõ hơn về qui định nơi giao nhau.
 
Hạng F
7/8/14
6.271
6.666
113
56
Bác không thấy vạch kẻ đường à, vạch kẻ đường nó giúp người tham gia giao thông hiểu rõ hơn về qui định nơi giao nhau.
Vạch là vạch, đèn là đèn, tuân thủ theo hiệu lệnh của từng loại, nhưng theo thứ tự hiệu lực của đèn cao hơn vạch.
Đèn tín hiệu gắn tại cột như vậy có hiệu lực cho tất cả các làn, vạch kẻ đường lại hiệu lực cho từng làn vì vậy phải hiểu như sau:
+TH 1: Đèn chính đỏ, đèn phụ rẽ phải xanh thì các phương tiện theo hiệu lực của đèn phụ đều có quyền rẽ phải, nhưng không được đi thẳng do hiệu lực của đèn chính.
- Nếu phương tiện đi trên làn đi thẳng mà rẽ phải thì vẫn tuân thủ hiệu lực của đèn phụ nên không lỗi đối với đèn nhưng lại lỗi với vạch chỉ cho đi thẳng => Vi phạm biển báo vạch kẻ đường.
- Nếu phương tiện đi trên làn đi thẳng mà đi thẳng thì vi phạm lỗi không tuân thủ tín hiệu đèn chính, không có lỗi với vạch kẻ đường.
- Nếu phương tiện đi trên làn rẽ phải mà rẽ thì đúng luật không vi phạm gì.
- Nếu phương tiện đi trên làn rẽ phải mà đi thẳng thì vừa vi phạm lỗi không tuân thủ tín hiệu đèn chính vừa vi phạm sai biển báo vạch kẻ đường

+ TH 2: Đèn chính xanh, đèn phụ đỏ thì các phương tiện trên các làn đều được đi thẳng theo hiệu lực đèn chính nhưng không được rẽ phải do hiệu lực của đèn phụ.
- Nếu phương tiện đi trên làn đi thẳng rẽ phải thì vi phạm hiệu lực của đèn phụ => Vừa vi phạm lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu, vừa vi phạm lỗi sai bb vạch kẻ đường.
- Nếu phương tiện đi trên làn đi thẳng mà đi thẳng thì đúng luật không lỗi gì.
- Nếu phương tiện đi trên làn rẽ phải mà đi thẳng thì vẫn theo hiệu lực của đèn chính nhưng lại có lỗi với vạch kẻ đường=> Lỗi kg tuân thủ bb vạch kẻ đường.
- Nếu các phương tiện đi trên làn rẽ phải rẽ thì vi phạm hiệu lực của đèn phụ => Lỗi không tuân thủ tín hiệu đèn phụ nhưng kg lỗi với vạch.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
7/8/14
6.271
6.666
113
56
Đèn tín hiệu không có đèn phụ hay đèn chính Bác. Đây là xa hình, không có xa hình nào giải thích dài dòng như Bác. Nhìn vào là hiểu ngay, Bác có biết hiệu lực của đèn đỏ trên xa hình nó áp dụng từ vị trí nào không? Bác vượt qua đầu hàng đinh thứ nhất xem vượt đèn đỏ (đó là luật qui định) Bác chưa quẹo phải là đã vi phạm vượt đèn đỏ rồi.
Sa hình không phải luật.
Đọc lại quy chuẩn đi bác, khi nào rõ luật hãy tranh luận tiếp
 
Chỉnh sửa cuối: