Thằng công ty cấp nước vẫn rườm rà thủ tục quá...

Hạng B2
19/12/16
190
1.576
108
Sắp tới thời kì bỏ sổ hộ khẩu thế mà nó bắt phải có KT3, Tạm trú xó xác nhận của công an mới cấp định mức nước sinh hoạt là sao? Tại sao nó không đơn giản hoá như ngành điện...để thuận lợi cho dân...bà mịa nhà nó...
 
Thánh Nhảm
10/3/17
685
41.500
93
44
Xác nhận
confirm
Sắp tới thời kì bỏ sổ hộ khẩu thế mà nó bắt phải có KT3, Tạm trú xó xác nhận của công an mới cấp định mức nước sinh hoạt là sao? Tại sao nó không đơn giản hoá như ngành điện...để thuận lợi cho dân...bà mịa nhà nó...
Vì nó đíu có nước bán.
Nên nó thu hẹp thị trường.
Vại mà a cũng k hỉu.
 
Reactions: vucamry
Hạng D
13/1/10
1.905
9.048
113
50
Xác nhận
confirm
Sắp tới thời kì bỏ sổ hộ khẩu thế mà nó bắt phải có KT3, Tạm trú xó xác nhận của công an mới cấp định mức nước sinh hoạt là sao? Tại sao nó không đơn giản hoá như ngành điện...để thuận lợi cho dân...bà mịa nhà nó...
dân Saigon tụi mình hàng năm phải đóng trên chục loại phí
anh thông cảm nha
kkk
:)
 
Reactions: target_locked
Hạng B2
19/12/16
190
1.576
108
Nó bắt làm thủ tục cắt, rồi thủ tục cấp lại định mức... mình đi chỗ khác ở thì đương nhiên chỗ cũ nó cất nước...chứ nó có cấp đâu mà bắt làm thủ tục cắt chuyển đinh mức.. đúng mấy thằng độc quyền...
 
Hạng D
29/11/06
2.693
17.919
113
50
Xác nhận
confirm
Bán nước là một tội nặng nhất
 
Hạng B2
19/12/16
190
1.576
108
Mịa nó muốn đc cái định mức thổ tả của nó chắc phải mất 2 ngày công là ít, làm cái tạm trú.. xác nhận này nọ rồi đi nộp cho chúng...
 
Reactions: nospam
Hạng D
1/9/14
2.046
56.724
113
Sai Gon
Sắp tới thời kì bỏ sổ hộ khẩu thế mà nó bắt phải có KT3, Tạm trú xó xác nhận của công an mới cấp định mức nước sinh hoạt là sao? Tại sao nó không đơn giản hoá như ngành điện...để thuận lợi cho dân...bà mịa nhà nó...
Mình đăng ký định mức 1 nơi, ở 1 nẻo.
Thằng đang thuê nhà được hưởng giá theo định mức, mình làm biếng đăng ký lại nên cứ trả theo đơn giá trên nóc.
 
Hạng C
20/1/13
635
11.736
93
Xác nhận
confirm
Mịa nó muốn đc cái định mức thổ tả của nó chắc phải mất 2 ngày công là ít, làm cái tạm trú.. xác nhận này nọ rồi đi nộp cho chúng...
Nàm gì đc nhao ?