Hạng B2
6/8/09
493
1.989
93
Như tiêu đề. CÁi taplo trước xe em nó bị chảy nhựa . Giờ muốn thay!

GAra nào hay vô hãng các bác nhỉ?