Hạng B2
11/6/14
381
172
43
44
Chào cả nhà,

Xe mình bị báo là chụp bụi rotuyn phải thay, mà thay cả rotuyn nên hỏi anh/chị có biết chổ nào thay mỗi chụp bụi không, tks !!!