Tập Lái
6/8/20
1
1
1
37
chào các bác. em đa tậu đc em previa 6-7 tháng nhưng vân đê la chưa tim đc chô nao bán thụt xịn cho em này. đi rât đã nhưng thụt chưa đc ngon nên chưa đã. các bán có biêt chô nao giơi thiêu gium e vơi. nếu co hàng nhật luôn thi tôt quá.
em cam ơn. sdt : 0942532068
 
  • Like
Reactions: tamtany
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
chào các bác. em đa tậu đc em previa 6-7 tháng nhưng vân đê la chưa tim đc chô nao bán thụt xịn cho em này. đi rât đã nhưng thụt chưa đc ngon nên chưa đã. các bán có biêt chô nao giơi thiêu gium e vơi. nếu co hàng nhật luôn thi tôt quá.
em cam ơn. sdt : 0942532068
Xe bác đời bao nhiêu?