Tổng thầu
1/6/16
2.614
24.965
113
46
Bake Central Park
Giá thành của X6 tại Mỹ từ 14.752USD đến 19.612USD.
nhưng giá bán lẻ lại khá cách biệt so với giá thành. Trong khi Mỹ không thu ngân sách từ thuế đánh vào người dân và doanh nghiệp.
 
Hạng B1
31/12/15
55
14
13
35
Xe các hãng giờ ra mắt như 1 con gió nhi ... theo không nổi