Hạng C
24/1/17
609
189
43
Ló phải gọi nà truất's.....
Công nhận toy mẽo nhìn phê thật...nhìn toy việt đau lòng
 
Hạng D
14/8/16
1.598
1.943
113
38
Xe nào chạy thì cái màn hình thành bỏ đi mà hãng nào cũng chạy đua làm màn hình cho to chi tốn thêm chi phí vậy trời?
Mấy chiếc xe mới của toy có vẻ như ghế ngồi nhỏ hơn đời trước thì phải, ngay cả camry 2019