Auto News
4/7/12
2.875
958
113
Đà Lạt
www.facebook.com
"The all-new Golf 7 is longer, lower, sportier, more fuel efficient and much more sharply styled than the current version"
033102beer_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif


[tube]http://youtu.be/rVQ7CkOGr1E[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Auto News
4/7/12
2.875
958
113
Đà Lạt
www.facebook.com
Mỗi năm trôi qua đều là những thách thức cho team Golf GTI để phát triển một điều gì đó thật sự mới, chưa bao giờ xuất hiện và chắc chắn là phải... tuyệt đẹp. Đây cũng là một cơ hội để tìm đến với những ý tưởng mới khai sinh và sẽ được hòa quyện cùng những cảm xúc tinh khiết nhất. "Nhóm nghiên cứu đã cho thấy một tầm nhìn tuyệt đẹp về tương lai của GTI - Họ phải nhận ra một tầm nhìn!"

033102flo_1_prv.gif


[tube]http://youtu.be/ydp1gYksHKo[/tube]