Tập Lái
6/4/21
10
163
28
35
Mình thấy trên ĐT Android hay PC thì việc thêm ngôn ngữ khác để tận dụng các chế độ dịch trên trình duyệt là bình thường và dễ dàng. Nhưng trên iPad để thêm ngôn ngữ, ví dụ tiếng Việt trong DS các ngôn ngữ cần quản lý để phục vụ dịch khi cần lại ko có. Muốn dịch lại phải copy nội dung sang App Dịch thuật nào đó thì mới hỗ trợ tiếng Việt. Có cách nào để thêm tiếng Việt vào ngôn ngữ dịch ko các anh/em ?