Hạng B2
2/2/13
295
738
93
Làm cho nó có hay sao nhỉ. Làm bài bài, tổ chức vận hành ngon nghẻ vào xem nào.
 
Hạng D
10/9/08
2.882
5.993
113
Ko có đường dẫn rẽ vào từ xa gặp mấy a tài mới bí tiểu đang chạy nhìn thấy mừng quá là theo phản xạ đạp thắng dừng đột ngột ko quan sát lại...mệt mấy anh chạy sau đang đạp 120km/h.
Đã làm dù tạm thì cũng phải đàng hoàng bài bản chút, làm kiểu đối phó dư luận đối phó lãnh đạo thì lợi đâu chưa thấy chứ nguy hiểm quá.
Đoạn Phan Thiết-Vĩnh Hảo có 90 à :D
 
Hạng D
16/10/11
1.735
9.461
113
Đoạn Phan Thiết-Vĩnh Hảo có 90 à :D
Ah em nhầm dầu giây - phan thiết.
Tối qua chạy trải nghiệm cam lâm-vĩnh hảo đường ko ngon bằng nt- cam lâm.
Nhiều đoạn đi cảm thấy chạy bị rần rần vỏ xe vọng lên và độ nghiêng mặt đg hơi nhiều mấy bác chạy lane sát con lươn ko kìm tay lái dễ xỉa vô con lươn