Hạng B2
6/8/09
493
1.770
93
hóng các bác!
 
Hạng F
13/9/07
6.682
31.590
113
Bán xe. Đổi con xe có immobilizier key mà dùng cho nó da cái thằn người
 
Hạng D
26/7/08
1.888
215
78
47
NGOCLINH HOTEL
Gắn bộ định vị của viettel. Em thấy hiệu quả. Trộm có chạy xe đi đâu thì mình cứ từ từ uống xong ly cafe rồi gọi grab chở đến chỗ giấu xe dắt về.
 
Hạng F
22/7/13
7.110
20.082
113
Gắn bộ định vị của viettel. Em thấy hiệu quả. Trộm có chạy xe đi đâu thì mình cứ từ từ uống xong ly cafe rồi gọi grab chở đến chỗ giấu xe dắt về.
Phải hok đó a!?
Tới nó xiên cho 1 nhát biết kiện ai!?
mừh gắn cái này nguyên tắc đi điện trực tiếp, vài hôm hết accu cũng phiền!