Thoát đĩa đệm - các bác chia sẻ

Hạng D
18/11/13
2.774
12.312
113
Bình Phước
Xác nhận
confirm
Ông Cậu bị, giờ đang rối.
Đứng, đi không được luôn.
Nhờ các bác chia sẻ, nơi chữa tốt bv hoặc chỗ đắp thuốc ổn?
Bệnh viện Mỹ Phước cho tòa thuốc uống đỡ 5 ngày.
IMG_20190804_204120.jpg
IMG_20190804_204159.jpg