Hạng B1
18/2/19
71
52
18
45
Dán phim cách nhiệt thì OK nhưng không biết lúc này đi đăng kiểm có bị bắt lột ra không ?