Hạng B2
30/5/16
215
178
43
khi hết euro có thể có anh lên đời ... siêu xe và cũng có anh xuống đời ...lội bộ
 
Hạng F
22/7/13
7.213
21.423
113
sẵn chuyên mục này, e ké mở dịch vụ cầm đồ mùa ơ-rô "chiên các a" đc hok?
các a cứ mạnh dạng xuống kèo, hoặc xuống xác cần $ kiếm e nhoen! lãi suất ưu đãi cạnh tranh nhất os:D
 
Hạng C
17/5/15
664
321
63
41
qua e nằm kèo trên 1-1.25 vỡ mồm.
kèo tối nay ý các bác sao cho e theo zoi ak