Hạng D
16/5/14
2.298
2.280
113
Vậy bác không rõ tổ chức của EMMA rồi, nhà tài trợ là đơn vị tổ chức, còn ban giám khảo từ nước ngoài không liên quan gì nhé.
E tới coi lần đầu cũng chưa hiểu EMMA là gì đang ngộ ra dần dần