Hạng B1
7/8/18
52
4
8
40
Nếu bạn dùng Zulex của Thái thì vào Car Setting. Chỉnh Config Info, check vào Air Control. Rồi chọn Model là Mondeo. Trên Fb của Hội kỹ thuật FFC có thảo luận.
Mình cũng bị vậy. Lắp cái màn hình 10 in Winca. Chút chút cứ hiện bản điều khiển nhiệt độ lên bực hết cả mình. Nó ghi cái gì Dual temperature kg biết tắt ở đâu
 
Tập Lái
14/10/18
8
2
3
46
Nếu bạn dùng Zulex của Thái thì vào Car Setting. Chỉnh Config Info, check vào Air Control. Rồi chọn Model là Mondeo. Trên Fb của Hội kỹ thuật FFC có thảo luận.
Đầu winca không có chỗ chỉnh như vậy, không biết dùng đầu thái chỉnh xong rồi lắp lại đầu winca thì có hết không nhỉ, mà lấy đâu ra đầu thái ấy bây giờ...haizzzz!
 
Tập Lái
24/1/19
3
2
3
30
Xe mình lắp đầu Ownice 500+ cũng bị y chang vậy. Bác bào biết chỉ giúp
 
Xe mình lắp đầu Ownice 500+ cũng bị y chang vậy. Bác bào biết chỉ giúp
Bác ở SG thì qua em fix.
Em hiện có dòng máy Android cao cấp, chất âm và chất hình smooth nhất trong các dòng Android trên thị trường.

Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
Thông báo "lạ" trên DVD của xe Ford Focus Trend 2018
 

Attachments