Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Xin lỗi mod cho mình lập thớt chia sẻ key windows và office các phiên bản, để cho những OSer cần
Đầu tiên là key Windows10 Enter OEM

Key:
Description: Win 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
Sub type: [TH]X19-99635
Remaining: 48703
Time: 4/30/2020 06:03:44 PM (GMT+7)

Tiếp theo là Office 2019
Key:
Description: Office19_RTM19_Personal2019R_OEM_Perp
Sub type: X21-74356
Error code: die
Time: 4/30/2020 9:58:06 PM (GMT+7)

Tiếp đến Project 2019
Key:
Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
Sub type: X21-74792
Error code: die
Time: 4/30/2020 10:06:59 PM (GMT+7)

Tiếp nữa là Visio 2019
Key:
Description: Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail
Sub type: X21-74663
Error code: die
Time: 4/30/2020 10:08:15 PM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Cách backup thủ công windows và office: Các bác cài đặt windows, office và đã kích hoạt thành công (đã có bản quyền) thì mở ổ

Sau này khi bắt buộc phải cài lại PC thì các bác cài đúng bản lúc các bác backup (cả win và office, project, visio, ..) sau đó chép lại thư mục "store" dán đè lên trong spp. Chỉ vậy thôi là các bác đã khôi phục lại được bản quyền như cũ
Em do laptop trục trặc nên cài lại 5 lần mà không phải đi kiếm key.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Key office 2019 proplus volume mak còn 79 lượt kích hoạt
Key :
Key Status : Valid
Product ID :
Extended PID :
SKU ID :
Description : Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Edition ID : ProPlus2019Volume
Sub Type : X21-74165
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 4146 (1032)
Activ. Count : 17 (check lúc 18h02 ngày 30/4/2020)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Key:
Description: Win 10 RTM ProfessionalEducation Retail
Sub type: [RS1]X21-22361
Error code: die (15h58' ngày 28/4/2020)
Time: 4/28/2020 9:12:49 AM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Key:
Description: Win 10 RTM ProfessionalEducation Retail
Sub type: [RS1]X21-22361
Error code: die (15h59' ngày 28/4/2020)
Time: 4/28/2020 9:13:56 AM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: daclong09
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Key : RRPWN-69DBB-FDYV4-VTTYV-VT9R4
Key Status : Valid
Product ID : 00329-10331-53299-AA621
Extended PID : XXXXX-03291-033-153299-03-1033-9200.0000-1192020
SKU ID : 2ffd8952-423e-4903-b993-72a1aa44cf82
Description : Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Edition ID : Enterprise
Sub Type : [TH]X19-98708
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 3291 (cdb)
Activ. Count : 6086 lượt check lúc 18h05' ngày 30/04/2020
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Win 8 pro- OEM
Key: CTRNV-MRBRP-XM7CQ-WDVHR-KBQH2
Description: Win 8 RTM Professional OEM:DM
Sub type: [Blue]X18-15581
Error code: 0xC004C008
Time: 4/29/2020 7:55:29 AM (GMT+7)
===================================
Key: 88RXN-Q7FM3-DB7Q8-BWCDD-KKT72
Description: Win 8 RTM Professional OEM:DM
Sub type: [8]X18-15580
Error code: 0xC004C008
Time: 4/29/2020 7:57:46 AM (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Office 2019 RMT proplus VL-MAK
Key :
Description : Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Edition ID : ProPlus2019Volume
Sub Type : X21-74163
License Type : Volume:MAK
Crypto ID : 4146 (1032)
Activ. Count : 3780 lượt check lúc 18h08' ngày 30/04/2020
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Windows10 RMT Pro VL-MAK
Key :
Description : Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Edition ID : Professional
Sub Type : [TH]X19-98805
License Type : Volume:MAK
Crypto ID : 3312 (cf0)
Activ. Count : 547 lượt, check lúc 18h09' ngày 30/4/2020
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Office16 ProjectStd VL
Key :
Description : Office16_ProjectStdVL_MAK
Edition ID : ProjectStdVolume
Sub Type : X20-00514
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3386 (d3a)
Activ. Count : 500
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: salemi56