Hạng D
2/5/16
1.933
1.880
143
Thu nhập của bác chủ giống em và em đang chạy con xe tầm 400 triệu. Vừa rồi định lên 7 chổ nhưng thấy tình hình dịch bệnh phức tạp quá, chưa biết ngày mai sẽ ra sao nên kìm hãm mua sắm lại, xem tình hình thế nào rồi qua năm mới dám lên đời.
 
Thu nhập của bác chủ giống em và em đang chạy con xe tầm 400 triệu. Vừa rồi định lên 7 chổ nhưng thấy tình hình dịch bệnh phức tạp quá, chưa biết ngày mai sẽ ra sao nên kìm hãm mua sắm lại, xem tình hình thế nào rồi qua năm mới dám lên đời.
Em càm ơn cụ, tình hình dịch bệnh nên em còn rất ngại mua xe, nhất là giờ cty em về số 0.hic