Hạng D
3/8/09
3.541
1
0
44
Re:Tiền Trạm Trang Trại Cafe Trung Nguyên - Buôn Mê Thuộc từ 22-24/1/2010

Chúc các bác đã hoàn tất chuyến đi thành công tốt đẹp :D. Mong được tham gia chuyến tới :D