Hạng F
7/4/09
12.428
6.647
113
HCMC
www.flickr.com
Trên phà vào rừng tối thui, cảm giác rùng rợn bắt đầu. Do tối quá nên em không chụp được tấm hình nào khi qua phà.

Cuối cùng, cũng nhận phòng KS và ... chén hiệp 1.

{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên


Ướp bia lạnh di động
{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên


Các bác hội Previa
{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên


Chiến nháp tập 1
{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên


{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
7/4/09
12.428
6.647
113
HCMC
www.flickr.com
Đi xuyên rừng kiểu này sợ nhất là gặp cọp, sư tử và voi ra chặn đường. Mải mê soi đèn pin và "ngắm thú" nên em không chụp được tấm nào trong suốt quảng thời gian 45 phút trên xe "chuyên dụng".

{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên
 
Hạng F
7/4/09
12.428
6.647
113
HCMC
www.flickr.com
Sau chuyến thăm thú rùng rợn và hồi hộp, công thêm phần sợ hãi và sợ ... chết, đoàn trở về khu vực KS chuẩn bị cho đêm Gala. Đêm nay là đêm vui nhất trong tất cả các chuyến đi từ trước đến giờ, với đồ ăn ngon, lạ và độc cung bia bọt và đơn ca rất vui.

{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên


{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên


{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên


{TIỀN TRẠM}: Tường thuật chuyến đi tiền trạm vào rừng Nam Cát Tiên