Hạng B2
8/1/19
158
108
46
34
Xe máy Su bền,êm,chạy sướng mỗi tội hậu mãi kém,nếu như không muốn nói là không có,thiết kế thì xấu thôi rồi luôn
Xe hơi thì xấu đẹp tuy người nhưng giá cao,trang bị nghèo nàn,hậu mãi cũng như hạch haha