Hạng C
25/10/16
734
2.244
93
Gia Định Thành
Sài Gòn chỗ nào bán nguyên con tầm 10-15kg hơm mí anh.