Tập Lái
11/7/17
1
7
3
60
Tìm chỗ phục hồi Porsche 356 BT6 1963
Mình là mem mới xin chào cả nhà.
Mình có em Porsche 356 BT6 năm 1963 muốn tìm chỗ phục hồi tốt.[pagebreak][/pagebreak]

Mình đã có sẵn rất nhiều phụ tùng mới của giàn đồng, hiện đang trong tình trạng xin xem hình.
Ai biết chỗ giới thiệu giùm xin hậu tạ.

Cảm ơn đã đọc bài này.
Tìm chỗ phục hồi Porsche 356 BT6 1963
Tìm chỗ phục hồi Porsche 356 BT6 1963
Tìm chỗ phục hồi Porsche 356 BT6 1963

Tìm chỗ phục hồi Porsche 356 BT6 1963 Tìm chỗ phục hồi Porsche 356 BT6 1963 Tìm chỗ phục hồi Porsche 356 BT6 1963 Tìm chỗ phục hồi Porsche 356 BT6 1963
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/12/06
472
6.715
93
HCM
mình là mem mới xin chào cả nhà.
mình có em Porsche 356 BT6 năm 1963 muốn tìm chỗ phục hồi tốt.
đã có sẵn rất nhiều phụ tùng mới của giàn đồng, hiện đang trong tình trạng xin xem hình.
ai biết chỗ giới thiệu giùm xin hậu tạ.

cảm ơn đã đọc bài này.
Hành trình của bác còn dài lắm.
 
Tập Lái
2/10/14
43
9
8
34
E xin nói cái này bác đừng giận e nhé.. Nếu bác nản có ý định bán thì liên hệ e nhé:D.. Nghe thấy porsche là khoái rồi đó