Hạng C
25/4/06
787
1.849
93
- Số là em cùng 1 bà chị dự kiến sẽ lấy 4 chiếc tải van về làm nhận/giao/phát hàng hóa. Em sẽ dùng xe tải van, lên lịch cố định nhận/phát/giao hàng giữ các của hàng rượu của em tại TP.HCM-Vũng Tàu, cố định 2 ngày/tuần. Còn bà chị thì cũng lên lịch cố định 2 ngày/tuần để nhận/phát/giao vải vóc giữa các cửa hàng của bã giữa tại TP.HCM và Cần Thơ
- Cho nên các ngày còn lại trong tuần, xe còn trống nên em lên đây hỏi và muốn kết nối với các đối tác/doanh nghiệp có nhu cầu chuyển phát hàng hóa thì hợp tác, ký hợp đồng với doanh nghiệp của em. Tóm lại là bên em cung cấp xe và tài theo yêu cầu của đối tác theo lịch trình cố định hàng tuần
- Em tên Vinh, đời đầu 8x để mọi người dễ xưng hô