Hạng B2
18/9/15
274
322
88
Hộp số thường trời nắng mà kẹt xe nhích nhích thì vẫn bị quá nhiệt như thường.
 
Hạng F
29/10/16
10.463
16.584
113
Pháp
Để thêm chi tiết, nói về dòng xe đức, đặc biệt là tập đoàn VW nói riêng. Tuỳ vào xe mà nhà sản xuất để hộp số như thế nào. Nói chung thì những xe mạnh thường có hộp số dầu, và ngược lại.

Thí dụ như DQ200(7), DQ250 (6), DQ500(7),DL501(7), Tiptronic (6).

Hình như có bài viết về hộp số khô và dầu

Theo tôi thì hộp số dầu (6) bền hơn hộp số khô (7) .
Hộp số dầu cần thay cở 80K (nhớ thay lọc luôn)

Thân các bác