Tập Lái
2/11/21
0
0
0
32
Hoàn nguyên hạt nhựa trao đổi ion là phương pháp thường được sử dụng để tái sinh hạt nhựa trao đổi ion trong các hệ thống lọc nước công nghiệp.Cùng tìm hiểu chi tiết về quá trình hoàn nguyên hạt nhựa trao đổi ion qua bài viết đưới đây.

1.Tại sao cần phải hoàn nguyên hạt nhựa trao đổi ion?


Sau một thời gian sử dụng hạt nhựa trao đổi ion để làm mềm nước, chúng sẽ bị mất dần đi tác dụng, không đủ khả năng để tiếp tục trao đổi ion. Do đó, cần phải tiến hành hoàn nguyên để giúp khôi phục lại trạng thái ban đầu của hạt, đảm bảo hiệu suất hoạt động của hệ thống.

2.Các phương pháp hoàn nguyên hạt nhựa trao đỏi ion


Hoàn nguyên hạt cation axit mạnh


Để hoàn nguyên hạt cation axit mạnh thường sử dụng muối viên tinh khiết Natri Clorua – NaCl. Muối hoàn nguyên phải là muối tinh khiết với lưu lượng NaCl đạt 99.5%. Đồng thời hàm lượng các ion khác đều ở mức bằng 0 hoặc gần bằng 0.

Hoàn nguyên hạt cation axit yếu


Thường sử dụng Axit Clohydric HCl hoặc Axit Axetic (CH3COOH) để hoàn nguyên hạt nhựa trao dổi ion cation axit yếu. Nồng độ Axit Clohydric sử dung để hoàn nguyên phải đạt 5%.

Hoàn nguyên hạt Anion bazo mạnh


Sử dụng NaCl hoặc các hợp chất khác cung ứng ion clorua như HCl. Quá trinh này cần đáp ứng nồng độ HCl là 5%, đối với trường hợp sử dụng NaCl nồng độ yêu cầu phải là 10%.

Hoàn nguyên hạt Anion Bazo yếu


Quá trình này thường sẻ sử dụng xút NaOH. Nồng độ NaOH yếu cầu phải đạt 4%.