Hạng F
9/8/09
6.266
60.590
113
TFC
xaydungquocgia.com
Thằng nhóc nhỏ em đang học ở sân cầu lông Phú nhuận, Hoàng Minh Giám.
Muốn tìm thêm thầy giỏi học buổi tối trong tuần.
Hóng các anh có kinh nghiệm, thông tin.