Tập Lái
6/4/21
10
163
28
35
Mình truy nhập FB qua ĐT Android, khi cần chèn các icon nhỏ vào các comment thì ko thấy như trên laptop mà toàn icon hình to như hình. Chèn vào là nó thành một cooment luôn. Vaayuj làm thế nào để có nó các icon bé chèn vào trong nội dung comment ?

Đây là trên laptop

Tìm icon nhỏ trên FB truy nhập qua ĐT ?Đây là trên ĐT
Tìm icon nhỏ trên FB truy nhập qua ĐT ?