Hạng C
20/3/08
860
4
18
ối ,lội như vậy thì ngộp thở chết,sao không đem theo cái bình dưỡng khí ta,còn mấy con kia leo dốc phê quá.
 
Hạng D
7/5/09
1.078
6
38
Toàn hàng khủng, loại này mà về VN thì nổi tiếng phải biết. Vàng Anh của F1 chỉ có đứng nhìn rồi chạy mất...
 
Hạng C
9/1/10
594
576
93
41
Nhà
Pó tay! Chuyện dzậy cũng làm được nữa trời! Vô địch phá xe!
 
Hạng D
14/7/09
2.098
494
83
40
Quận 12
Nhỏ tới lớn bây giờ em mới thấy đúng là xe dữ người lái còn dzữ hơn.