Tập Lái
10/3/23
1
0
1
31
lacco.com.vn

Bước 1: Truy cập website https://vnsw.gov.vn/

Chọn: Tra cứu C/O

Tổng hợp các website tra CO điện tử


Bước 2: Chọn mục cần tra cứu

- Nếu nhập khẩu thì chọn vào mục Importing CO

- Nếu mua nội địa thì chọn mục Domestic.

Tiếp theo, nhập Số C/O vào ô trống

Sau đó click vào ô tìm kiếm

Tổng hợp các website tra CO điện tử


Thông tin về số, ngày cấp, quốc gia, loại, trạng thái của C/O sẽ được hiển thị đầy đủ.

C/O điện tử đối với form D từ Indonesia

Hướng dẫn tra cứu thông tin CO form D từ Indonesia:

Khi nhận được bản form D điện tử từ Indonesia, truy cập website dưới đây:https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/custom.

C/O điện tử đối với form D từ Indonesia


Chọn e-CoO Verification rồi điền số tham chiếu C/O

Xem trạng thái “Status” bên dưới.

Trường hợp “Status” là pending/processing thì C/O đang được cập nhập trên hệ thống của nước nhập khẩu và chờ khoảng 1 ngày nữa.

C/O do Malaysia cấp

Cơ quan có thẩm quyền của Malaysia thông báo cấp C/O dạng điện tử từ ngày 13/04/2020, áp dụng cho các Hiệp định thương mại tự do mà Malaysia là thành viên: AANZFTA, AKFTA, AHKFTA, ATIGA.

Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử: http://newepco.dagangnet.com.my/dnex/login/

C/O do Malaysia cấp


Điền thông tin đăng nhập để tra cứu.

C/O form E

Hướng dẫn tra cứu thông tin CO form E thực hiện theo các bước:

- Đối với C/O form E:

Tra cứu tại http://origin.customs.gov.cn

Điền thông tin và nhập mã để tiến hành tra cứu.

Tổng hợp các website tra CO điện tử


- Đối với C.O form E do CCPIT:

Truy cập vào website: http://check.ccpiteco.net

Điền thông tin và tiến hành tra cứu.

C/O form AK, VK

- Trường hợp C/O mẫu AK do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cấp tra cứu tại website: http://english.korcham.net/

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O: kích chuột trái vào mục Korcham - The Certificate of origin (ô bên phải màn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (Reference No và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để có toàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

- Trường hợp C/O mẫu AK do Hải quan Hàn Quốc cấp tra cứu tại website: http://english.customs.go.kr

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O: kích chuột trái vào mục Information Plaza/Certificate of origin (ô phía trên màn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (Reference No và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để có toàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

C/O form AI điện tử

Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://Coo.dgft.gov.in

Đánh số tham chiếu C/O vào ô “verife certinficate” để tra cứu thông tin.

Hy vọng bài chia sẻ này của Lacco sẽ giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin các mẫu C/O hơn.