23/10/06
14.403
4.979
113
13h30 đoàn đến THE SAILING BAY BEACH RESORT sau khi dùng bữa trưa. KS chào đón nồng nhiệt :p
Tổng kết ngày hội 3 miền SantaFe Club  lần thứ 8
Tổng kết ngày hội 3 miền SantaFe Club  lần thứ 8
Tổng kết ngày hội 3 miền SantaFe Club  lần thứ 8
 
23/10/06
14.403
4.979
113
Chiều đến phần thử độ tiết kiệm nhiên liệu của Santa Fe thế hệ mới
Tổng kết ngày hội 3 miền SantaFe Club  lần thứ 8
Tổng kết ngày hội 3 miền SantaFe Club  lần thứ 8