Hạng B2
18/3/20
449
4.047
93
Em nắm chủ 1 lô view rạch 96m2, giá 55 triệu/m, tổng tiền 5.280 tỷ.