Hạng C
10/10/10
923
10
18
41
Em khởi xướng topic này với sự kiện đầu tiên của hội đó là SN của bà cả mr.cuibap có ngày sinh là ngày 3.8 và bé bự Nhật ngày 5.8 nhé các bác!
Chúc 2 bé sinh nhật thật dzui.......
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

 
Hạng C
10/10/10
923
10
18
41
Em được biết bà xã của thành viên Dinhdung vừa sanh em bé mẹ tròn con vuông,chúc mừng bác ấy luônnnnn.....Chúc bác Dinhdung tràn đầy sức khỏe để chăm sóc 2 mẹ con cho tốt và chúc 2 mẹ con kuôn khỏe để bác ấy yên tâm mà offline với hội .:))
 
Hạng C
10/10/10
923
10
18
41
os123 nói:
bash.gif
bash.gif
bash.gif
đâu phải sinh nhật anh đâu mà cảm ơn
24.gif
24.gif
24.gif
E nói vậy tối nay mình ko dc tài trợ bill bi giờ hehehe....