Hạng D
23/2/09
1.385
8.202
128
Bản cũ máy 3.5l, bản mới 2.5l mà giá như nhau trong khi thuế thì chênh lệch 02 bước với 3 loại thuế! Toyota kinh doanh tốt thật!
 
  • Haha
Reactions: Phước.OS