Hạng F
22/7/13
9.058
41.297
113
Bán dồi mà con san sắt đó là đời 2013 nhập hàn đó đời đó đâu có tự thiêu. Ỉn cà rót hybrid mới nhon nhé
Mụ coi lại giá Tucson hnay chưa? Bản mái dầu 2.0 khá hợp lý đấy.
 
Hạng B1
9/3/23
61
107
33
35
Đẹp đấy nhưng chưa đủ thuyết phục. Giảm thêm tẹo nữa thì may ra còn xem xét :D:D